Kazakhstan: First Division 3 November 2019 Year
match details
0 - 4 75'
match details
2' 5 - 1
31'
38'
match details
1 - 2 63'
match details
62' 6 - 0
71'
match details
2' 5 - 0
match details
0 - 4 33'
46'
85'
match details
(pen.) 29' 5 - 1
31'
38'
89'
match details
A. Zulfikarov (pen.) 21' 1 - 2
match details
M. Drachenko 33' 6 - 0
Amanjol 62'
P. Kriventsev 64'
S. Grigalashvili 71'
V. Gunchenko 80'
match details
0 - 3 I. Vorotnikov 14'
A. Tattybaev 70'
match details
S. Batyrkhanov 2' 5 - 0
O. Khromtsov 19'
B. Zhaksybajuly 44'
59'
27 October 2019 Year
match details
0 - 3 M. Ceesay 65'
V. Gunchenko 81'
match details
I. Rahmetov 71' 4 - 0
match details
1 - 3 16'
G. Melo (pen.) 75'
match details
A. Tattybaev (pen.) 23' 3 - 1
36'
A. Murzabekov 55'
56'
A. Erken (pen.) 57'
R. Sakhalbayev 60'
match details
4 - 1 M. Aubikarov 44'
match details
0 - 3 M. Ceesay 12'
M. Ceesay 65'
V. Gunchenko 81'
match details
I. Kurmanbekuli 16' 4 - 0
I. Rahmetov 71'
T. Kuanisbekov 82'
O. Ronald 87'
match details
1 - 3 R. Pavinich 16'
E. Rustemov 53'
G. Melo (pen.) 75'
M. Aimanov 88'
match details
A. Tattybaev (pen.) 23' 3 - 1
36'
A. Murzabekov 55'
57'
A. Erken (pen.) 57'
R. Sakhalbayev 60'
match details
A. Makhambetov 42' 4 - 1
M. Aubikarov 44'
B. Ryskul (pen.) 45'
R. Tutkyshev 70'
82'
B. Ryskul 90'
match details
0 - 3 M. Ceesay 12'
M. Ceesay 65'
V. Gunchenko 81'
match details
I. Kurmanbekuli 16' 4 - 0
I. Rahmetov 71'
T. Kuanisbekov 82'
O. Ronald 87'
match details
1 - 3 R. Pavinich 16'
E. Rustemov 53'
G. Melo (pen.) 75'
M. Aimanov 88'
match details
A. Tattybaev (pen.) 23' 3 - 1
A. Murzabekov 55'
A. Erken (pen.) 57'
R. Sakhalbayev 60'
match details
A. Makhambetov 42' 4 - 1
M. Aubikarov 44'
B. Ryskul (pen.) 45'
R. Tutkyshev 70'
Kulebekov (o.g.) 82'
B. Ryskul 90'
26 October 2019 Year
match details
5' 8 - 0
10'
25'
29'
53'
82'
86'
match details
A. Zhaksylykov 5' 8 - 0
A. Zhaksylykov 10'
A. Baltabekov 35'
R. Dzhalilov 53'
R. Orynbassar 82'
B. Zhaksybajuly 86'
21 October 2019 Year
match details
0 - 5 V. Shvyrev 10'
A. Shushenachev 26'
Ylshin 59'
82'
89'
match details
0 - 5 V. Shvyrev 10'
A. Shushenachev 26'
Ylshin 59'
S. Astanov 82'
N. Agzambayev 88'
N. Agzambayev 89'
match details
0 - 5 V. Shvyrev 10'
A. Shushenachev 26'
A. Ulshin 59'
S. Astanov 82'
N. Agzambayev 88'
20 October 2019 Year
match details
7' 5 - 0
14'
26'
34'
86'
match details
N. Zhagorov 7' 5 - 0
R. Khairov 14'
S. Basov 26'
R. Pavinich 34'
R. Khairov 86'
match details
N. Zhagorov 9' 5 - 0
R. Khairov 16'
S. Basov 29'
R. Pavinich 37'
R. Khairov 86'
match details
25' 0 - 0