Ukraine: Druha Liga 26 May 2018 Year
match details
A. Dzhurko 10' 2 - 3
V. Shavrin 24'
O. Shevchenko 29'
34'
A. Merkushov 43'
90'
match details
14' 3 - 0
A. Skakun 15'
45'
O. Boryachuk 88'
match details
R. Memeshev 12' 8 - 0
O. Kozhushko 17'
I. Kogut 20'
I. Kogut 21'
S. Kravchenko 34'
35'
S. Loginov 60'
61'
62'
V. Voytsekhovskiy 74'
75'
V. Voytsekhovskiy 75'
76'
match details
0 - 1 V. Bizko 15'
match details
0 - 3 I. Malyarenko 46'
47'
T. Bryzhchuk 49'
51'
85'
match details
D. Skotarenko 16' 4 - 0
O. Synytsya 28'
44'
O. Synytsya 66'
68'
D. Prikhna 80'
match details
2 - 4 D. Gorbunov 2'
A. Chernikov 8'
A. Globa 24'
41'
46'
S. Kernozhytskyi 50'
A. Globa 61'
D. Gorbunov 62'
66'
match details
V. Vakulinskyi 7' 1 - 1
V. Polischuk 70'
74'
match details
Y. Krasnomovets 24' 3 - 1
V. Sad 50'
51'
56'
80'
match details
A. Skakun 15' 3 - 0
B. Semenets (pen.) 45'
O. Boryachuk 88'
match details
A. Dzhurko 10' 2 - 3
V. Shavrin 24'
O. Shevchenko 29'
A. Merkushov 43'
Y. Morgovskiy 90'
match details
V. Vakulinskyi 7' 1 - 1
V. Polischuk 70'
match details
2 - 4 D. Gorbunov 2'
A. Chernikov 8'
A. Globa 24'
S. Kernozhytskyi 50'
A. Globa 61'
D. Gorbunov 62'
match details
D. Skotarenko 16' 4 - 0
O. Synytsya 28'
O. Synytsya 66'
D. Prikhna 80'
match details
0 - 3 I. Malyarenko 46'
T. Bryzhchuk 49'
V. Hohlov 85'
match details
0 - 1 V. Bizko 15'
match details
R. Memeshev 12' 8 - 0
O. Kozhushko 17'
I. Kogut 20'
S. Kravchenko 34'
S. Loginov 60'
62'
V. Voytsekhovskiy 74'
V. Voytsekhovskiy 75'
match details
Y. Krasnomovets 24' 3 - 1
V. Sad 50'
E. Barnor 56'
L. Melkonyan 80'
25 May 2018 Year
match details
0 - 2 O. Litovchenko 61'
62'
75'
match details
0 - 2 O. Litovchenko 61'
O. Apanchuk 75'
match details
A. Doroshenko 41' 1 - 1
M. Kolomoets (pen.) 65'
match details
A. Doroshenko 41' 1 - 1
42'
65'
20 May 2018 Year
match details
V. Zorya 60' 1 - 0
D. Rozhko 90'
match details
60' 1 - 0
90'
match details
O. Mizernik 7' 3 - 0
Y. Shpyrka 53'
Y. Shpyrka 58'
match details
O. Mizernik 7' 3 - 0
Y. Shpyrka 53'
Y. Shpyrka 58'
match details
5' 3 - 0
O. Mizernik 7'
53'
58'
19 May 2018 Year
match details
O. Boyko 69' 3 - 1
match details
O. Boyko 69' 3 - 1
match details
D. Sergey 2' 1 - 0
match details
D. Sergey 2' 1 - 0
match details
0 - 1 80'
match details
0 - 1 I. Khudobyak 39'
match details
V. Bizko 28' 1 - 0
match details
0 - 1 M. Birch 80'
match details
0 - 1 I. Khudobyak 39'
match details
V. Bizko 28' 1 - 0
match details
0 - 5 O. Kozhushko 3'
O. Snizhko 14'
O. Kozhushko 38'
V. Supriaha 39'
O. Safronov 47'
match details
0 - 5 O. Kozhushko 3'
O. Snizhko 14'
O. Kozhushko 38'
V. Supriaha 39'
O. Safronov 47'
match details
1 - 0 M. Voyitchovsky 38'
G. Dmytriev 68'
match details
1 - 0 M. Voyitchovsky 38'
G. Dmytriev 68'
match details
1 - 0 M. Voyitchovsky 38'
G. Dmytriev 68'
69'
18 May 2018 Year
match details
O. Bobelyuk 13' 1 - 2
A. Porokhnya 15'
A. Porokhnya 60'
match details
O. Bobelyuk 13' 1 - 2
A. Porokhnya 15'
38'
38'
60'
13 May 2018 Year
match details
0 - 1 29'
match details
0 - 1 29'
match details
1 - 2 45'
V. Grippa 60'
62'
90'
match details
1 - 2 V. Voronchenko 45'
V. Grippa 60'
D. Poddubnyi 90'