Ukraine: Druha Liga 14 October 2018 Year
match details
D. Skakun (pen.) 38' 1 - 0
match details
0 - 1 O. Bondarenko 84'
match details
D. Skakun (pen.) 38' 1 - 0
match details
0 - 1 O. Bondarenko 84'
match details
D. Skakun 38' 1 - 0
45'
match details
0 - 1 O. Bondarenko 84'
match details
1 - 1 V. Sakhnyuk 5'
O. Boyko (pen.) 66'
match details
1 - 1 V. Sakhnyuk 5'
14'
O. Boyko (pen.) 66'
90'
match details
1 - 1 V. Sakhnyuk 5'
O. Boyko (pen.) 66'
13 October 2018 Year
match details
A. Barladym 38' 3 - 2
46'
A. Masalov 48'
A. Brizhchuk 52'
E. Sokolan 80'
I. Shevtsov 90'
match details
38' 2 - 2
A. Masalov 48'
A. Brizhchuk 52'
A. Masalov 53'
54'
E. Sokolan 80'
86'
match details
A. Barladym 38' 3 - 2
46'
A. Masalov 48'
A. Brizhchuk 52'
E. Sokolan 80'
I. Shevtsov 90'
match details
V. Pynyashko 17' 3 - 0
45'
V. Kobin 50'
53'
R. Gegedosh 74'
match details
0 - 1 V. Gladky 8'
match details
V. Pynyashko 17' 3 - 0
V. Kobin 50'
R. Gegedosh 74'
match details
0 - 1 V. Gladky 8'
36'
match details
0 - 1 V. Gladky 8'
match details
V. Pynyashko 17' 3 - 0
V. Kobin 50'
R. Gegedosh 74'
match details
14' 2 - 0
M. Zinatullin 16'
V. Roslyakov 63'
66'
match details
M. Bogdanov 5' 1 - 0
15'
25'
match details
M. Bogdanov 5' 1 - 0
match details
M. Zinatullin 16' 2 - 0
V. Roslyakov 63'
match details
M. Bogdanov 5' 1 - 0
match details
M. Zinatullin 16' 2 - 0
V. Roslyakov 63'
7 October 2018 Year
match details
I. Gatala 45' 1 - 2
D. Skakun 46'
D. Knysh 49'
match details
45' 1 - 2
D. Skakun 46'
D. Knysh 49'
50'
match details
I. Gatala 45' 1 - 2
D. Skakun 46'
D. Knysh 49'
match details
A. Masalov 12' 2 - 1
13'
35'
V. Vakulinskyi 39'
45'
90'
match details
A. Masalov 12' 2 - 1
C. Protsishin 35'
V. Vakulinskyi 39'
V. Voronchenko 90'
match details
A. Masalov 12' 2 - 1
C. Protsishin 35'
V. Vakulinskyi 39'
V. Voronchenko 90'
6 October 2018 Year
match details
0 - 1 M. Shestakov 49'
match details
K. Babak 35' 2 - 0
A. Yakubov 49'
match details
1 - 1 A. Nuriev (pen.) 51'
R. Miroshnikov 69'
match details
R. Loktionov 29' 2 - 0
I. Tyshchenko 49'
match details
0 - 1 M. Shestakov 49'
90'
match details
K. Babak 35' 2 - 0
A. Yakubov 49'
match details
1 - 1 A. Nuriev (pen.) 51'
R. Miroshnikov 69'
90'
90'
match details
E. Panchenko 29' 2 - 0
I. Tyshchenko 49'
70'
match details
E. Panchenko 29' 2 - 0
35'
70'
match details
35' 2 - 0
46'
A. Yakubov 49'
match details
0 - 1 90'
match details
R. Oprea 52' 1 - 1
A. Brinko 87'
match details
0 - 5 26'
A. Bridzuk 36'
37'
I. Shevtsov 66'
69'
79'
90'
match details
52' 1 - 1
A. Brinko 87'
90'