Ukraine: Druha Liga 24 November 2019 Year
match details
I. Tereshchenko 61' 3 - 2
R. Pomazan 67'
72'
90'
match details
3 - 2 V. Rasho 2'
I. Tereshchenko 26'
R. Pomazan 51'
I. Tereshchenko 61'
R. Pomazan 67'
V. Duran 90'
23 November 2019 Year
match details
O. Khrustavka 60' 1 - 0
match details
I. Buka 64' 3 - 0
match details
O. Khrustavka 59' 1 - 0
match details
D. Knysh 4' 2 - 1
V. Savoshko 12'
Y. Olevych 32'
I. Soldat 33'
I. Soldat 52'
match details
E. Katelin 42' 3 - 0
I. Buka 63'
E. Katelin 86'
match details
V. Palagnyuk 67' 1 - 0
match details
Y. Olevych 33' 2 - 1
M. Shestakov 34'
I. Soldat 53'
match details
Y. Olevych 32' 2 - 1
I. Soldat 52'
56'
match details
I. Buka 63' 3 - 0
match details
O. Khrustavka 59' 1 - 0
61'
match details
V. Palagnyuk 67' 1 - 0
70'
match details
A. Barladym 74' 2 - 0
match details
A. Barladym 72' 2 - 0
match details
D. Bondarenko 54' 2 - 0
A. Barladym 74'
match details
S. Binevskiy 15' 1 - 1
M. Zhukov (pen.) 78'
match details
S. Binevskiy 14' 1 - 1
M. Zhukov (pen.) 74'
match details
0 - 3 V. Prilopa 10'
N. Schonyia 24'
V. Prilopa 39'
match details
0 - 3 N. Schonyia 24'
match details
0 - 3 O. Grabovan 78'
A. Varenyk 80'
match details
M. Daudov 34' 3 - 3
match details
M. Daudov 24' 3 - 3
Y. Galenko 50'
Y. Galenko 62'
A. Muzichenko 88'
A. Darda 90'
20 November 2019 Year
17 November 2019 Year
match details
1 - 2 K. Doroshenko (pen.) 39'
42'
M. Titaievskyi 43'
K. Doroshenko (pen.) 90'
match details
1 - 2 K. Doroshenko (pen.) 39'
M. Titaievskyi 43'
K. Doroshenko (pen.) 90'
16 November 2019 Year
match details
Y. Sidorenko 13' 3 - 0
15'
V. Zribnyak 44'
45'
match details
0 - 4 76'
S. Kyslenko 78'
80'
90'
match details
1 - 2 4'
I. Hlyvyi 5'
I. Hlyvyi 60'
74'
90'
match details
O. Sukhenko 75' 3 - 0
76'
78'
O. Kasyanenko 80'
80'
match details
N. Kasyanenko 80' 1 - 0
83'
90'
90'
15 November 2019 Year
match details
0 - 2 14'
S. Gvozdevic 15'
73'
match details
V. Boroday 83' 1 - 2
match details
V. Klyuev 16' 1 - 2
17'
V. Polischuk (pen.) 40'
70'
B. Pribluda 80'
82'
B. Pribluda 85'
86'
B. Pribluda 90'
13 November 2019 Year
11 November 2019 Year
match details
Y. Shevchenko 3' 4 - 0
D. Ostrovskiy 12'
B. Pokoiovyi 52'
D. Ostrovskiy 74'
match details
D. Ostrovskiy 74' 4 - 0
10 November 2019 Year
match details
5 - 4 A. Yaremenko 27'
D. Raulyuk 28'