Bulgaria: Parva Liga - Relegation Group 17 March 2019 Year
match details
0 - 1 D. Mladenov 34'
39'
A. Artyunin 49'
G. Yomov 53'
V. Batrovic 55'
F. Bojaj 64'
V. Uzunov 68'
K. Stoyanov 72'
R. Rumenov 84'
S. Shokolarov 89'
F. Bojaj 90'
match details
0 - 1 D. Mladenov 34'
A. Georgiev 39'
A. Artyunin 49'
G. Yomov 53'
V. Batrovic 55'
F. Bojaj 64'
V. Uzunov 68'
K. Stoyanov 72'
R. Rumenov 84'
S. Shokolarov 89'
F. Bojaj 90'
match details
B. Vasev (pen.) 20' 1 - 1
A. Isaevski 27'
G. Iliev Rusev (pen.) 28'
G. Iliev Rusev 35'
37'
S. Kovachev 49'
50'
S. Shterev 63'
S. Stanchev 73'
D. Dimov 73'
78'
A. Isaevski 79'
M. N'Diaye 81'
P. Andrade 85'
D. Kiki 88'
D. Kiki 89'
90'
match details
B. Vasev (pen.) 20' 1 - 1
M. Kovachev 27'
G. Iliev Rusev (pen.) 28'
G. Iliev Rusev (pen.) 29'
G. Iliev Rusev 35'
G. Iliev Rusev 36'
S. Kovachev 49'
S. Shterev 63'
S. Stanchev 73'
D. Dimov 73'
A. Isaevski 77'
A. Isaevski 79'
M. N'Diaye 81'
P. Andrade 85'
D. Kiki 88'
S. Inkoom 90'
match details
B. Vasev (pen.) 20' 1 - 1
M. Kovachev 27'
G. Iliev Rusev (pen.) 29'
G. Iliev Rusev 36'
S. Kovachev 49'
S. Shterev 63'
S. Stanchev 73'
D. Dimov 73'
A. Isaevski 77'
M. N'Diaye 81'
P. Andrade 85'
D. Kiki 88'
S. Inkoom 90'
match details
M. Milchev 33' 0 - 3
G. Amzin 33'
G. Amzin 34'
K. Uzunov 38'
T. Gochev 39'
A. Bouhna 39'
K. Uzunov 40'
T. Gochev 40'
P. Umarbaev 57'
E. Bahtic 66'
E. Gargorov 70'
G. Kupenov 73'
A. Ozbolt 78'
D. Iliev 83'
J. Tomasevic 84'
E. Bahtic 90'
match details
M. Milchev 33' 0 - 3
G. Amzin 34'
T. Gochev 39'
A. Bouhna 39'
K. Uzunov 40'
P. Umarbaev 57'
E. Bahtic 66'
E. Gargorov 70'
G. Kupenov 73'
A. Ozbolt 78'
D. Iliev 83'
J. Tomasevic 84'
A. Ozbolt 90'
match details
M. Milchev 33' 0 - 3
G. Amzin 34'
T. Gochev 39'
A. Bouhna 39'
K. Uzunov 40'
P. Umarbaev 57'
E. Bahtic 66'
E. Gargorov 70'
G. Kupenov 73'
A. Ozbolt 78'
D. Iliev 83'
J. Tomasevic 84'
A. Ozbolt 90'
16 March 2019 Year
match details
T. Rodrigues 18' 2 - 0
T. Rodrigues 19'
I. Minchev 49'
Matheus 51'
Matheus 52'
Evandro 53'
Evandro 54'
P. Eugenio 65'
E. Gyasi 71'
72'
E. Gyasi 72'
M. Zhelev 74'
G. Argilashki 77'
I. Turitsov 82'
R. Pinto 82'
J. Bikel 83'
B. .. Bangna 84'
E. Alkan (o.g.) 90'
match details
T. Rodrigues 18' 2 - 0
I. Minchev 49'
Matheus 51'
Evandro 53'
P. Eugenio 65'
E. Gyasi 71'
M. Zhelev 74'
G. Argilashki 77'
I. Turitsov 82'
R. Pinto 82'
J. Bikel 83'
B. .. Bangna 84'
E. Alkan (o.g.) 90'
match details
6 - 0 G. Stoichkov 2'
J. Swierczok 8'
S. Nikolov 13'
J. Swierczok 21'
D. Grigore (pen.) 24'
C. Keseru 27'
Marcelinho 42'
I. Stoyanov 46'
Cicinho 46'
Marcelinho 55'
C. Keseru 64'
Anicet 64'
M. Stamatov 69'
I. Tilev 75'
match details
6 - 0 G. Stoichkov 2'
J. Swierczok 8'
S. Nikolov 13'
J. Swierczok 21'
D. Grigore (pen.) 24'
C. Keseru 27'
Marcelinho 42'
I. Stoyanov 46'
Cicinho 46'
Marcelinho 55'
C. Keseru 64'
Anicet 64'
M. Stamatov 69'
I. Tilev 75'
match details
3 - 4 D. Mariani (pen.) 27'
N. Reis (o.g.) 30'
S. Bus 33'
S. Kostov 38'
S. Gvazava 42'
44'
A. Ngeyitala 56'
E. Dobrovolsky 58'
E. Seydakhmet 59'
V. Bojinov 66'
V. Bojinov 67'
69'
S. Gvazava 70'
70'
V. Bojinov (pen.) 70'
T. Rubin 71'
74'
74'
D. Stanchev 77'
U. Cedric 84'
A. Kovalovs 90'
match details
3 - 4 D. Mariani (pen.) 27'
N. Reis (o.g.) 30'
S. Bus 33'
S. Kostov 38'
S. Gvazava 42'
A. Ngeyitala 56'
E. Dobrovolsky 58'
E. Seydakhmet 59'
V. Bojinov 67'
V. Bojinov (pen.) 70'
S. Gvazava 70'
T. Rubin 71'
V. Bojinov 74'
J. Ntoya 74'
D. Stanchev 77'
U. Cedric 84'
D. Stanchev 90'
match details
3 - 4 D. Mariani (pen.) 27'
N. Reis (o.g.) 30'
S. Bus 33'
S. Kostov 38'
S. Gvazava 42'
A. Ngeyitala 56'
E. Dobrovolsky 58'
E. Seydakhmet 59'
V. Bojinov 67'
V. Bojinov (pen.) 70'
S. Gvazava 70'
T. Rubin 71'
V. Bojinov 74'
J. Ntoya 74'
D. Stanchev 77'
U. Cedric 84'
D. Stanchev 90'
15 March 2019 Year
match details
Ebert 18' 1 - 1
M. Kavdanski 19'
Ebert 19'
20'
V. Shopov 21'
S. Mechev 26'
M. Ivanov 34'
M. Ivanov 35'
D. Genov 35'
D. Genov 36'
L. Marin 46'
I. Mihaylov 46'
M. Ivanov 56'
T. Nedelev 56'
F. Filipov 65'
D. Gadzev 66'
A. Zehirov 69'
S. Shopov 81'
E. Tur 90'
match details
Ebert 18' 1 - 1
M. Kavdanski 19'
V. Shopov 21'
S. Mechev 26'
M. Ivanov 34'
D. Genov 35'
I. Mihaylov 46'
L. Marin 46'
T. Nedelev 56'
M. Ivanov 56'
F. Filipov 65'
D. Gadzev 66'
A. Zehirov 69'
S. Shopov 81'
E. Tur 90'
11 March 2019 Year
match details
0 - 1 C. Sadula 55'
V. Gadzev 58'
G. Amzin 59'
I. Popov 70'
B. Bangna 73'
73'
N. Marinov 74'
K. Uzunov 82'
match details
0 - 1 C. Sadula 55'
V. Gadzev 58'
G. Amzin 59'
I. Popov 70'
B. Bangna 73'
N. Marinov 74'
K. Uzunov 82'
10 March 2019 Year
match details
0 - 2 21'
38'
Marcelinho 39'
Marcelinho 40'
C. Moti 45'
Paulinho 48'
Paulinho 49'
Anicet 60'
Anicet 61'
S. Bus 63'
S. Bus 64'
D. Grigore 69'
J. Swierczok 70'
77'
79'
Z. Milanov 81'
J. Goralski 82'
I. Thiam Khaly 90'
J. Lukoki 90'
match details
0 - 2 Marcelinho 21'
Wanderson 38'
Marcelinho 39'
C. Moti 45'
Paulinho 48'
Anicet 60'
S. Bus 63'
D. Grigore 69'
J. Swierczok 70'
S. Dyakov 77'
D. Jablonsky 79'
Z. Milanov 81'
J. Goralski 82'
I. Thiam Khaly 90'
J. Lukoki 90'
match details
0 - 0 K. Dobrev 16'
L. Baltanov 25'
M. Fennouche 44'
A. Karachanakov 59'
66'
Jorginho 70'
72'
P. Andrade 79'
83'
A. Zehirov 84'
R. Terziev 85'
P. Dimov 89'
F. Filipov 90'
match details
0 - 0 K. Dobrev 16'
L. Baltanov 25'
M. Fennouche 44'
A. Karachanakov 59'
F. Dore 66'
Jorginho 70'
A. Karachanakov 72'
P. Andrade 79'
A. Zehirov 84'
R. Terziev 85'
P. Dimov 89'
F. Filipov 90'
match details
0 - 0 K. Dobrev 16'
L. Baltanov 25'
M. Fennouche 44'
A. Karachanakov 59'
F. Dore 66'
Jorginho 70'
A. Karachanakov 72'
P. Andrade 79'
A. Zehirov 84'
R. Terziev 85'
P. Dimov 89'
F. Filipov 90'
match details
1 - 2 T. Chunchukov (pen.) 9'
(pen.) 10'
G. Rusev 17'
C. Mandiangu 57'
G. Yomov 63'
S. Sahiti 65'
D. Tasevski 67'
D. Tasevski 68'
I. Tilev 71'
F. Krastev 76'
A. Chandarov 77'
A. Chandarov 78'
A. Borimirov 90'
I. Stoyanov 90'
90'
match details
1 - 2 T. Chunchukov (pen.) 9'
G. Rusev 17'
C. Mandiangu 57'
G. Yomov 63'
S. Sahiti 65'
D. Tasevski 67'
I. Tilev 71'
F. Krastev 76'
A. Chandarov 77'
A. Borimirov 90'
I. Stoyanov 90'
match details
1 - 2 T. Chunchukov (pen.) 9'
G. Rusev 17'
C. Mandiangu 57'
G. Yomov 63'
S. Sahiti 65'
D. Tasevski 67'
I. Tilev 71'
F. Krastev 76'
A. Chandarov 77'
A. Borimirov 90'
I. Stoyanov 90'
9 March 2019 Year
match details
1 - 3 Jorginho 30'
Jorginho 31'
51'
K. Stoyanov 61'
63'
Jorginho 65'
A. Sowe 69'
M. Angelov 70'
D. Mladenov 75'
E. Gyasi 76'
D. Mladenov 76'
A. Sowe 81'
82'
I. Ivanov 84'
Evandro 85'
Evandro 86'
M. Smolenski 90'
match details
4 - 1 G. Dinkov 14'
S. Shterev 18'
D. Iliev 24'
I. Isa 30'
35'
D. Iliev 45'
A. Emin 45'
L. Masoero 46'
M. Stankev 47'
A. Ahmedov 63'
65'
A. Isaevski 66'
A. Ozbolt 68'
M. N'Diaye 80'
D. Dimov 87'
N. Maric 90'
K. Stanoev 90'
I. Banovic 90'
match details
4 - 1 G. Dinkov 14'
S. Shterev 18'
D. Iliev 24'
I. Isa 30'
E. Bahtic 34'
E. Bahtic 35'
D. Iliev 45'
A. Emin 45'
M. Stankev 45'
L. Masoero 46'
M. Stankev 47'
A. Ahmedov 63'
A. Isaevski 66'
A. Ozbolt 68'
M. N'Diaye 80'
D. Dimov 87'
K. Stanoev 90'
I. Banovic 90'
N. Maric 90'
8 March 2019 Year
match details
M. Kavdanski 19' 3 - 0
20'
29'
D. Genov 53'
D. Stanchev 55'
P. Atanasov 57'
B. Ryustemov 63'
T. Kouroupis 69'
M. Vusurovic 74'
B. Christov 76'
I. Mihaylov 81'
I. Mihaylov 82'
M. Budinov 86'
B. Ryustemov 90'
match details
M. Kavdanski 19' 3 - 0
M. Kavdanski 29'
D. Genov 53'
D. Stanchev 55'
P. Atanasov 57'
B. Ryustemov 63'
T. Kouroupis 69'
M. Vusurovic 74'
B. Christov 76'
I. Mihaylov 81'
M. Budinov 86'
B. Ryustemov 90'
3 March 2019 Year
match details
0 - 3 S. Kostov 4'
D. Jablonsky 5'
40'
Paulinho 50'
55'
V. Uzunov 56'
Paulinho 60'
A. Stanisavlevich 67'
F. Krastev 70'
A. Belmonte 78'
H. Ivanov 81'
S. Ivanov 85'
90'
T. Marem 90'
I. Yurukov 90'
A. Stanisavlevich 90'
match details
0 - 3 S. Kostov 4'
J. Cabral 40'
Paulinho 50'
D. Mariani 55'
V. Uzunov 56'
Paulinho 60'
A. Stanisavlevich 67'
F. Krastev 70'
A. Belmonte 78'
H. Ivanov 81'
S. Ivanov 85'
A. Stanisavlevich 90'
T. Marem 90'
I. Yurukov 90'
match details
S. Manolev 27' 2 - 0
A. Vasev 31'
32'
33'
C. Keseru 38'
C. Keseru 39'
39'
41'
41'
M. Budinov 46'
M. Vusovic 60'
V. Domovchiyski 65'
Sasha 68'
J. Swierczok 77'
P. Atanasov 83'
M. Kavdanski 90'
match details
S. Manolev 27' 2 - 0
A. Vasev 31'
C. Moti 33'
C. Keseru 39'
J. Lukoki 41'
E. Tur 41'
M. Budinov 46'
M. Vusovic 60'
V. Domovchiyski 65'
Sasha 68'
J. Swierczok 77'
P. Atanasov 83'
M. Kavdanski 90'
match details
S. Manolev 27' 2 - 0
A. Vasev 31'
C. Moti 33'
C. Keseru 39'
J. Lukoki 41'
E. Tur 41'
M. Budinov 46'
M. Vusovic 60'
V. Domovchiyski 65'
Sasha 68'
J. Swierczok 77'
P. Atanasov 83'
M. Kavdanski 90'
match details
K. Kochilov (pen.) 25' 1 - 1
33'
M. Angelov 46'
49'
54'
R. Gionov 55'
H. Vasilev 60'
N. Milev 61'
66'
72'
M. Angelov 73'
75'
R. Rumenov 79'
V. Vasilev 82'
A. Stoyanov 87'
K. Uzunov 90'
match details
K. Kochilov (pen.) 25' 1 - 1
P. Tsankov 33'
M. Angelov 46'
S. Hristov 49'
R. Gionov 55'
H. Vasilev 60'
N. Milev 61'
F. Bojaj 66'
M. Angelov 73'
I. Ivanov 75'
R. Rumenov 79'
V. Vasilev 82'
A. Stoyanov 87'
K. Uzunov 90'
match details
K. Kochilov (pen.) 25' 1 - 1
P. Tsankov 33'
M. Angelov 46'
S. Hristov 49'
R. Gionov 55'
H. Vasilev 60'
N. Milev 61'
F. Bojaj 66'
M. Angelov 73'
I. Ivanov 75'
R. Rumenov 79'
V. Vasilev 82'
A. Stoyanov 87'
K. Uzunov 90'
2 March 2019 Year
match details
2' 5 - 1
Jorginho 18'
A. Sowe 24'
Henrique 28'
G. Henrique34'Stoichkov 28'
G. Stoichkov 34'
40'
52'
D. Glisic 53'
I. Dimitrov 56'
A. Bashliev 64'
A. Yordanov 66'
S. Sahiti 71'
J. Bikel 71'
R. Pinto 73'
A. Sowe 74'
B. Budinov 78'
V. Nikolov 79'
B. Budinov 79'
82'
I. Dimitrov 89'
match details
A. Sowe (pen.) 2' 5 - 1
Jorginho 18'
A. Sowe 24'
G. Henrique34'Stoichkov 28'
F. Alves 40'
D. Glisic 53'
I. Dimitrov 56'
A. Bashliev 64'
A. Yordanov 66'
J. Bikel 71'
S. Sahiti 71'
R. Pinto 73'
A. Sowe 74'
B. Budinov 78'
V. Nikolov 79'
V. Antov 82'
I. Dimitrov 89'
match details
4 - 1 I. Bandalovski 1'
10'
A. Vasilev 11'
19'
M. Tsvetanov 19'
R. Brigido 23'
M. Tsvetanov 26'
D. Vezalov 32'
C. Ohene 33'
I. Banovic 35'
E. Bahtic 39'
43'
I. Minchev 51'
D. Vezalov 55'
Y. Angelov 55'
65'
A. Vasilev 67'
Matheus 68'
Alfredo 69'
A. Ozbolt 74'
M. Tsvetanov 80'
B. Karageren 82'
match details
4 - 1 I. Bandalovski 1'
P. Eugenio 10'
A. Vasilev 11'
M. Tsvetanov 19'
R. Brigido 23'
M. Tsvetanov 26'
D. Vezalov 32'
C. Ohene 33'
I. Banovic 34'
I. Banovic 35'
E. Bahtic 39'
R. Brigido 43'
I. Minchev 51'
D. Vezalov 55'
Y. Angelov 55'
D. Iliev 64'
D. Iliev 65'
A. Vasilev 67'
Matheus 68'
Alfredo 69'
A. Ozbolt 74'
M. Tsvetanov 80'
B. Karageren 82'
S. Ivanov 87'
match details
4 - 1 I. Bandalovski 1'
P. Eugenio 10'
R. Brigido 23'
M. Tsvetanov 26'
D. Vezalov 32'
C. Ohene 33'
I. Banovic 34'
E. Bahtic 39'
R. Brigido 43'
I. Minchev 51'
D. Vezalov 55'
Y. Angelov 55'
D. Iliev 64'
A. Vasilev 67'
Matheus 68'
Alfredo 69'
A. Ozbolt 74'
A. Ozbolt 80'
B. Karageren 82'
S. Ivanov 87'
match details
1 - 1 26'
R. Terziev 27'
B. Vasev 43'
44'
K. Dobrev 46'
A. Emin 53'
A. Emin 54'
T. Nedelev (pen.) 54'
Ebert 57'
A. Zehirov 58'
P. Patev 62'
S. Shopov 75'
M. Stankev 78'
D. Dimov 88'
89'
R. Apostolov 90'
match details
1 - 1 R. Terziev 27'
B. Vasev 43'
K. Dobrev 46'
A. Emin 54'
T. Nedelev (pen.) 54'
Ebert 57'
A. Zehirov 58'
P. Patev 62'
S. Shopov 75'
M. Stankev 78'
D. Dimov 88'
S. Shopov 89'
R. Apostolov 90'
match details
1 - 1 R. Terziev 27'
B. Vasev 43'
K. Dobrev 46'
A. Emin 54'
T. Nedelev (pen.) 54'
Ebert 57'
A. Zehirov 58'
P. Patev 62'
S. Shopov 75'
M. Stankev 78'