Bulgaria: Vtora Liga 18 March 2019 Year
match details
35' 2 - 0
36'
43'
match details
I. Kolev 35' 2 - 0
T. Ivanov 43'
17 March 2019 Year
match details
0 - 1 A. Gushterov 70'
match details
M. Stoev 16' 1 - 2
N. Dichev (pen.) 19'
D. Georgiev 26'
match details
0 - 1 A. Gushterov 70'
match details
16' 1 - 2
19'
26'
16 March 2019 Year
match details
1 - 1 B. Rasim 30'
D. Kyamil 32'
match details
T. Yordanov 23' 2 - 0
I. Kapitanov 32'
I. Kapitanov 34'
match details
1 - 3 L. Viana 19'
L. Viana 20'
G. Minchev 32'
G. Minchev 35'
V. Yoskov 56'
56'
V. Yoskov 57'
P. Tenev 80'
P. Tenev 87'
88'
90'
match details
V. Aytov 11' 1 - 2
V. Aytov 12'
K. Grigorov (pen.) 37'
K. Grigorov (pen.) 38'
80'
match details
1 - 3 L. Viana 19'
G. Minchev (pen.) 35'
V. Yoskov 56'
P. Tenev 87'
match details
T. Yordanov 23' 2 - 0
I. Kapitanov 32'
match details
1 - 1 B. Rasim 30'
D. Kyamil 32'
match details
V. Aytov 12' 1 - 2
K. Grigorov (pen.) 38'
E. Kabobola 80'
11 March 2019 Year
match details
1 - 3 N. Tsvetkov 17'
I. Mihov 32'
D. Mitkov 38'
A. Iliev 58'
match details
1 - 3 N. Tsvetkov 17'
I. Mihov 32'
D. Mitkov 38'
A. Iliev 58'
9 March 2019 Year
match details
V. Hristov 12' 5 - 1
V. Marchev 30'
V. Hristov 43'
V. Hristov 44'
R. Sandev 52'
V. Dobrev 68'
90'
match details
B. Beysim 3' 3 - 3
N. Y. Georgiev 23'
N. Y. Georgiev 27'
M. Kostov 42'
M. Kostov 44'
V. Zlatinov 55'
V. Zlatinov 56'
I. Vinkov 63'
I. Vinkov 66'
84'
D. Blagov 88'
match details
0 - 1 69'
match details
1 - 1 T. Yordanov 54'
T. Yordanov 55'
80'
match details
1 - 2 T. Ivanov 8'
T. Ivanov 20'
57'
62'
74'
match details
2 - 1 T. Vachev 1'
A. Georgiev 15'
A. Kabov 50'
match details
2 - 1 T. Vachev 1'
2'
A. Georgiev 15'
16'
A. Kabov 50'
51'
8 March 2019 Year
match details
15' 3 - 0
A. Gushterov 24'
A. Gushterov 26'
M. Ognyanov 36'
37'
M. Ognyanov 38'
match details
D. Aleksandrov 15' 3 - 0
A. Gushterov 24'
M. Ognyanov 36'
4 March 2019 Year
match details
2 - 2 A. Gushterov 15'
V. Aytov 38'
T. Tasev 62'
M. Ognyanov 90'
match details
2 - 2 A. Gushterov 15'
16'
37'
V. Aytov 38'
V. Aytov 43'
T. Tasev 62'
90'
match details
V. Yoskov 83' 1 - 0
match details
83' 1 - 0
match details
0 - 1 A. Georgiev 36'
match details
0 - 1 A. Georgiev 36'
match details
0 - 1 A. Georgiev 36'
2 March 2019 Year
match details
I. Mitrev 17' 2 - 0
74'
match details
A. Alexandrov 69' 2 - 0
90'
90'
90'
match details
1 - 1 G. Petkov 20'
65'
match details
M. Kos 15' 3 - 1
B. Nikolov 71'
J. Alzate 81'
82'
90'
match details
I. Mitrev 17' 2 - 0
K. Tafradzhiyski 74'
match details
A. Alexandrov 69' 2 - 0
A. Alexandrov 90'
M. Venkov 90'
match details
1 - 1 G. Petkov 20'
R. Khalil 65'
match details
M. Kos 15' 3 - 1
B. Nikolov 71'
J. Alzate 81'
N. Dichev 90'
26 February 2019 Year
match details
A. Gushterov (pen.) 19' 2 - 1
S. Aleksandrov 28'
A. Bastunov 57'
match details
19' 2 - 1
28'
57'
24 February 2019 Year
match details
0 - 3 M. Petkov 26'
T. Vachev 41'
T. Vachev 76'
match details
0 - 3 M. Petkov 26'
T. Vachev 41'
T. Vachev 76'
match details
0 - 3 26'
41'
76'
23 February 2019 Year