Russia: Russian Cup 10 August 2019 Year
match details
0 - 2 P. Esikov 28'
I. Drozdov 49'
match details
0 - 2 P. Esikov 28'
29'
49'
9 August 2019 Year
match details
V. Leshonok 42' 3 - 0
match details
V. Leshonok 43' 3 - 0
A. Razborov 77'
5 August 2019 Year
match details
2 - 3 T. Dzhikiya 1'
K. Kosarev 21'
N. Kireev 23'
T. Dzhikiya 25'
I. Logua 84'
match details
1 - 3 V. Meshcheryakov 14'
G. Zhuravlev 17'
A. Ivankov 22'
G. Zhuravlev 68'
A. Orlov 75'
match details
0 - 1 I. Stolbovoy (pen.) 25'
match details
A. Baev 52' 2 - 1
N. Dubchak 55'
V. Meshkovskiy (pen.) 82'
match details
11' 4 - 1
B. Khadartsev 35'
37'
48'
51'
match details
B. Magomedov 11' 4 - 1
B. Khadartsev (pen.) 35'
I. Mashukov 37'
K. David 48'
A. Myazin 51'
4 August 2019 Year
match details
0 - 3 A. Titov 25'
M. Malakhovsky 57'
D. Melikhov 79'
match details
0 - 1 A. Gazdanov 34'
28 July 2019 Year
match details
V. Babaev 22' 3 - 0
23'
A. Stepanov 31'
32'
66'
88'
A. Bolonin 89'
match details
0 - 1 51'
match details
0 - 1 26'
match details
3 - 1 55'
57'
69'
81'
match details
72' 1 - 0
81'
match details
10' 3 - 1
27'
52'
55'
match details
57' 0 - 1
80'
match details
3 - 2 14'
35'
42'
48'
56'
63'
match details
0 - 1 36'
match details
0 - 4 65'
85'
match details
31' 5 - 0
42'
55'
66'
67'
Fedorov 68'
79'
match details
0 - 1 67'
88'
match details
33' 3 - 0
43'
62'
90'
match details
0 - 2 38'
90'
match details
33' 3 - 0
43'
62'
90'
match details
3 - 2 14'
35'
42'
48'
56'
match details
0 - 4 22'
28'
65'
85'
match details
31' 5 - 0
42'
55'
66'
67'
79'
match details
0 - 1 67'
88'
match details
0 - 1 36'
match details
0 - 2 38'
90'
match details
23' 6 - 0
30'
33'
V. Shustov 60'
62'
84'
87'
match details
1 - 3 A. Yarkin 53'
54'
61'
64'
78'
match details
N. Goldobin 23' 6 - 0
N. Goldobin 30'
E. Paramonov 33'
V. Shustov 60'
84'
87'
match details
0 - 4 A. Danilyuk 52'
S. Georgievsky 56'
N. Kashaev 86'
R. Drozdov 90'
match details
3' 1 - 0
match details
3' 1 - 0