Singapore: Premier League 18 September 2019 Year
match details
0 - 1 17'
20'
A. M. bin Sisa 57'
58'
90'
match details
0 - 1 J. Webb 17'
A. M. bin Sisa 20'
A. M. bin Sisa 57'
90'
match details
A. M. bin Sisa 57' 0 - 1
90'
match details
19' 2 - 0
H. Kamata 24'
25'
44'
H. Yoshikatsu 46'
54'
56'
62'
68'
M. Hatanaka 69'
90'
match details
5' 4 - 3
F. Raffi 22'
F. Raffi 23'
23'
24'
27'
31'
38'
(o.g.) 82'
88'
90'
match details
0 - 3 14'
Z. Suzliman 15'
19'
20'
I. Fandi 21'
27'
28'
31'
55'
J. Bernard Pereira 60'
H. Pashia 63'
N. Azman 78'
match details
H. Kamata 19' 2 - 0
H. Kamata 24'
44'
H. Yoshikatsu 46'
54'
56'
62'
68'
M. Hatanaka 69'
K. Nakamura 90'
match details
S. Anuar 5' 4 - 3
F. Raffi 23'
B. Maguire 24'
27'
F. Farhan (pen.) 31'
F. Raffi 38'
J. Taha (o.g.) 82'
A. Recha (pen.) 88'
90'
match details
0 - 3 Z. Suzliman 15'
19'
I. Fandi 21'
27'
S. Akbar (pen.) 28'
31'
55'
J. Bernard Pereira 60'
N. Azman 78'
match details
H. Kamata 19' 2 - 0
H. Kamata 25'
S. Vrebac 44'
H. Halim 53'
N. Hussein 56'
H. Aziz 62'
R. A. Rahman 68'
K. Nakamura 90'
match details
S. Anuar 5' 4 - 3
F. Raffi 23'
B. Maguire 24'
27'
F. Farhan (pen.) 31'
F. Raffi 38'
J. Taha (o.g.) 82'
A. Recha (pen.) 88'
90'
match details
0 - 3 Z. Suzliman 14'
19'
I. Fandi 20'
27'
S. Akbar (pen.) 28'
31'
55'
15 September 2019 Year
match details
4 - 1 3'
17'
45'
J. Bernard Pereira 46'
D. Tanabe 46'
54'
S. Ohara 57'
58'
N. Azman 60'
62'
D. Horikoshi 78'
N. Takahashi 79'
79'
match details
F. Farhan 8' 4 - 4
9'
12'
16'
F. Kwok 22'
25'
28'
S. Ghani 41'
I. Hussain 46'
50'
J. Taha 55'
A. Recha 62'
N. Ariff 64'
M. Suhaimi 69'
71'
S. Ghani 75'
76'
F. Ramli 80'
H. Abu Sujad 83'
83'
85'
87'
match details
4 - 1 I. Fandi 3'
I. Fandi 17'
K. Yamazaki 45'
D. Tanabe 46'
J. Bernard Pereira 46'
D. Tanabe 48'
K. Yamazaki 54'
S. Ohara 57'
N. Azman 60'
S. Sazali 62'
H. Yoshikatsu 65'
D. Horikoshi 78'
N. Takahashi 79'
match details
F. Farhan 8' 4 - 4
F. Farhan 12'
U. A. bin Ramle 16'
F. Kwok 22'
F. Farhan 28'
A. Aplin 32'
S. Ghani 41'
I. Hussain 46'
F. Ramli 50'
J. Taha 55'
A. Recha 62'
N. Ariff 64'
M. Suhaimi 69'
S. Anuar 71'
S. Ghani 75'
F. Ramli 80'
83'
N. Ariff 85'
H. Abu Sujad 87'
match details
4 - 1 I. Fandi 3'
I. Fandi 17'
K. Yamazaki 45'
D. Tanabe 48'
K. Yamazaki 54'
S. Ohara 57'
S. Sazali 62'
D. Horikoshi 78'
match details
F. Farhan 8' 4 - 4
F. Farhan 12'
U. A. bin Ramle 16'
F. Kwok 22'
F. Farhan 28'
A. Aplin 32'
S. Ghani 41'
F. Ramli 50'
S. Anuar 71'
S. Ghani 75'
F. Ramli 80'
83'
N. Ariff 85'
H. Abu Sujad 87'
14 September 2019 Year
match details
32' 3 - 0
45'
R. Aaravin 46'
H. Zambin 48'
H. Zambin 48'
H. Zambin 48'
50'
55'
66'
79'
90'
match details
A. Voronkov 32' 3 - 0
R. Aaravin 46'
H. Zambin 48'
A. Voronkov 50'
55'
A. Voronkov 66'
79'
90'
match details
A. Voronkov 32' 3 - 0
R. Aaravin 46'
A. Voronkov 50'
55'
A. Voronkov 66'
79'
90'
match details
6' 3 - 3
H. Halim 21'
22'
29'
31'
R. A. Rahman 46'
56'
J. Tan 72'
Z. Suzliman 75'
I. Lee Si Qin 87'
90'
90'
match details
T. Suparno 6' 3 - 3
H. Halim 21'
S. Vrebac 29'
Y. Hanapi 31'
R. A. Rahman 46'
S. Shahiran 56'
65'
J. Tan 72'
Z. Suzliman 75'
K. Krajcek 82'
I. Lee Si Qin 87'
R. A. Rahman 90'
J. Webb 90'
match details
T. Suparno 6' 3 - 3
H. Halim 21'
S. Vrebac 29'
Y. Hanapi 31'
S. Shahiran 56'
65'
K. Krajcek 82'
R. A. Rahman 90'
J. Webb 90'
10 September 2019 Year
match details
2 - 0 D. Tanabe 46'
47'
56'
M. Hatanaka 66'
67'
77'
A. Said 78'
H. Yoshikatsu 85'
match details
A. Said 53' 2 - 0
A. Said 77'
H. Hamzah 89'
1 September 2019 Year
match details
1 - 4 2'
13'
33'
37'
match details
2 - 0 I. Shafiq 79'
match details
1 - 4 C. Clough 2'
A. Voronkov 13'
33'
37'
H. Halim 43'
A. Rahman 69'
75'
A. Voronkov 90'
90'
match details
2 - 0 S. Ishak 26'
M. Hami Syahin Bin Said 43'
F. Salleh 46'
A. Shamim 48'
S. Ghani 69'
A. Asraf 70'
I. Hussain 72'
F. Ramli (pen.) 74'
I. Shafiq 79'
I. Hussain 81'
I. Hussain 83'
F. Hameed 87'
S. Ghani 90'
31 August 2019 Year
match details
P. Feng 78' 2 - 1
30 August 2019 Year
match details
1 - 2 41'
45'
F. Farhan 45'
64'
90'
27 August 2019 Year
match details
1 - 1 19'
40'
41'
D. Tanabe 46'
60'
H. Yoshikatsu 62'
I. Hussain 63'
S. Ghani 75'
88'
90'
match details
S. Ghani 75' 1 - 1
match details
F. Ramli 40' 1 - 1
F. Zulkifli 60'
D. Tanabe 88'
A. Noor 90'
18 August 2019 Year
match details
2 - 0 S. Sasahara 29'
17 August 2019 Year
match details
1 - 3 6'
G. Quak 10'
S. Ishak 12'
H. Nor 68'
S. Ishak 71'
90'
match details
1 - 3 6'
G. Quak 10'
S. Ishak 12'
H. Nor 68'
S. Ishak 71'
90'
14 August 2019 Year
match details
2 - 1 44'