Russia: Fnl 17 March 2019 Year
match details
S. Takazov 13' 0 - 0
I. Kubyshkin 33'
M. Bagaev 36'
D. Korobov 39'
D. Kutin 41'
M. Zemskov 52'
A. Fedchuk 65'
M. Lauk 71'
D. Michurenkov 75'
76'
M. Zemskov 81'
K. Mashukov 82'
S. Miroshnichenko 84'
S. Takazov 90'
match details
0 - 0 D. Dzakhov 24'
I. Petrov 57'
A. Chasovskikh 58'
N. Belunov 67'
D. Kalugin 74'
R. Yusupov 80'
match details
S. Takazov 13' 0 - 0
I. Kubyshkin 33'
M. Bagaev 36'
D. Korobov 39'
D. Kutin 41'
D. Kayumov 52'
A. Fedchuk 65'
M. Lauk 71'
D. Michurenkov 75'
A. Makarov 76'
M. Zemskov 81'
K. Mashukov 82'
S. Miroshnichenko 84'
S. Takazov 90'
match details
0 - 0 D. Dzakhov 24'
I. Petrov 57'
A. Chasovskikh 58'
N. Belunov 67'
D. Kalugin 74'
R. Yusupov 80'
match details
K. Kaplenko 46' 1 - 0
I. Vorobjov 55'
58'
A. Lomakin 61'
A. Makarchuk 68'
A. Makarchuk 69'
D. Pletnev 74'
I. Vorobjov 79'
M. Biryukov 81'
81'
M. Osipenko 82'
D. Arshakyan 90'
S. Bugriev 90'
match details
K. Kaplenko 46' 1 - 0
I. Vorobjov 55'
S. Rusak 58'
A. Lomakin 61'
A. Makarchuk 69'
D. Pletnev 74'
I. Vorobjov 79'
M. Biryukov 81'
M. Osipenko 82'
D. Arshakyan 90'
S. Bugriev 90'
match details
K. Kaplenko 46' 1 - 0
I. Vorobjov 55'
S. Rusak 58'
A. Lomakin 61'
A. Makarchuk 69'
D. Pletnev 74'
I. Vorobjov 79'
M. Biryukov 81'
M. Osipenko 82'
D. Arshakyan 90'
S. Bugriev 90'
match details
0 - 1 O. Kozhemyakin 9'
O. Kozhemyakin 9'
O. Kozhemyakin 10'
10'
O. Kozhemyakin 10'
40'
A. Nosov 46'
A. Sapeta 51'
A. Sapeta 52'
D. Davydov 57'
D. Davydov 58'
E. Nizamutdinov 58'
A. Salugin 63'
66'
V. Kamilov 66'
V. Kamilov 67'
M. Palienko 77'
P. Golyshev 77'
M. Palienko 87'
D. Samoilov 87'
M. Palienko 87'
D. Samoilov 87'
D. Samoilov 88'
M. Palienko 89'
N. Matskharashvili 90'
match details
0 - 1 O. Kozhemyakin 10'
I. Geloyan 40'
A. Nosov 46'
A. Sapeta 51'
D. Davydov 57'
E. Nizamutdinov 58'
A. Salugin 63'
V. Aleynikov 66'
V. Kamilov 66'
P. Golyshev 77'
M. Palienko 77'
M. Palienko 87'
D. Samoilov 87'
N. Matskharashvili 90'
match details
0 - 1 O. Kozhemyakin 10'
I. Geloyan 40'
A. Nosov 46'
A. Sapeta 51'
D. Davydov 57'
E. Nizamutdinov 58'
A. Salugin 63'
V. Aleynikov 66'
V. Kamilov 66'
P. Golyshev 77'
M. Palienko 77'
M. Palienko 87'
D. Samoilov 87'
N. Matskharashvili 90'
match details
1 - 0 D. Aliseyko 4'
5'
27'
A. Korotaev 46'
K. Bozhenov 56'
K. Bozhenov 57'
A. Piskunov 63'
M. Petrusev 65'
K. Mullin 69'
70'
A. Fatullaev 71'
A. Korotaev 72'
V. Lobkarev 82'
B. Mishukov 83'
V. Manzon 89'
match details
1 - 0 D. Aliseyko 4'
A. Filin 27'
A. Sanaia 46'
K. Bozhenov 56'
A. Piskunov 63'
M. Petrusev 65'
K. Mullin 69'
A. Fatullaev 71'
A. Korotaev 72'
V. Lobkarev 82'
B. Mishukov 83'
V. Manzon 89'
match details
1 - 0 D. Aliseyko 4'
A. Filin 27'
A. Sanaia 46'
K. Bozhenov 56'
A. Piskunov 63'
M. Petrusev 65'
K. Mullin 69'
A. Fatullaev 71'
A. Korotaev 72'
V. Lobkarev 82'
B. Mishukov 83'
V. Manzon 89'
match details
0 - 2 V. Obukhov 3'
4'
R. Belyaev 16'
17'
D. Klenkin 21'
45'
50'
E. Ragulkin 59'
E. Ragulkin 60'
D. Klenkin 69'
70'
71'
A. Makarenko 72'
K. Mamtov 74'
K. Antipov 77'
A. Orlov 78'
V. Larents 79'
S. Doumbia 80'
G. Shelia 89'
G. Shelia 90'
match details
0 - 2 V. Obukhov 3'
R. Belyaev 16'
D. Klenkin 21'
E. Cebotaru 45'
A. Gladyshev 50'
E. Ragulkin 60'
D. Klenkin 69'
V. Ciuperca 71'
A. Makarenko 72'
K. Mamtov 74'
K. Antipov 77'
A. Orlov 78'
V. Larents 79'
S. Doumbia 80'
G. Shelia 89'
match details
0 - 2 V. Obukhov 3'
R. Belyaev 16'
D. Klenkin 21'
E. Cebotaru 45'
A. Gladyshev 50'
E. Ragulkin 60'
D. Klenkin 69'
V. Ciuperca 71'
A. Makarenko 72'
K. Mamtov 74'
K. Antipov 77'
A. Orlov 78'
V. Larents 79'
S. Doumbia 80'
G. Shelia 89'
match details
E. Bulia 2' 1 - 0
3'
V. Kamess 54'
D. Kabutov 54'
D. Kabutov 55'
P. Karasev 57'
P. Karasev 59'
61'
I. Tlupov 64'
M. Nenakhov 67'
N. Kalinski 77'
S. Krapukhin 82'
V. Pryndeta 90'
90'
match details
E. Bulia 2' 1 - 0
V. Kamess 54'
D. Kabutov 55'
P. Karasev 57'
I. Tlupov 64'
M. Nenakhov 67'
N. Kalinski 77'
S. Krapukhin 82'
V. Pryndeta 90'
M. Oparin 90'
match details
E. Bulia 2' 1 - 0
V. Kamess 54'
D. Kabutov 55'
P. Karasev 57'
I. Tlupov 64'
M. Nenakhov 67'
N. Kalinski 77'
S. Krapukhin 82'
V. Pryndeta 90'
M. Oparin 90'
match details
E. Bulia 2' 1 - 0
V. Kamess 54'
D. Kabutov 55'
P. Karasev 57'
I. Tlupov 64'
M. Nenakhov 67'
N. Kalinski 77'
S. Krapukhin 82'
V. Pryndeta 90'
M. Oparin 90'
16 March 2019 Year
match details
V. Dyadyun 45' 2 - 0
52'
A. Saplinov 53'
I. Kuzmichev 61'
68'
N. Tyunin 71'
D. Lopatin 73'
A. Saplinov 73'
I. Mazurov 78'
A. Shavaev 78'
D. Zakharov 79'
V. Vasiljev 82'
90'
match details
V. Dyadyun 45' 2 - 0
S. Bakaev 52'
A. Saplinov 53'
I. Kuzmichev 61'
M. Tishkin 68'
N. Tyunin 71'
D. Lopatin 73'
A. Saplinov 73'
I. Mazurov 78'
A. Shavaev 78'
D. Zakharov 79'
V. Vasiljev 82'
D. Lopatin 90'
match details
0 - 2 I. Yurganov 31'
I. Ignatyev 46'
V. Yakimov 59'
68'
E. Nazarov 68'
S. Alfred 73'
A. Bychkov 84'
N. Obolskiy 88'
S. Borodin 88'
R. Kosyanchuk 89'
90'
N. Obolskiy 90'
match details
0 - 2 I. Yurganov 31'
I. Ignatyev 46'
V. Yakimov 59'
A. Golubev 68'
E. Nazarov 68'
S. Alfred 73'
A. Bychkov 84'
N. Obolskiy 88'
S. Borodin 88'
R. Kosyanchuk 89'
N. Obolskiy 90'
N. Obolskiy 90'
match details
0 - 2 I. Yurganov 31'
I. Ignatyev 46'
V. Yakimov 59'
A. Golubev 68'
E. Nazarov 68'
S. Alfred 73'
A. Bychkov 84'
N. Obolskiy 88'
S. Borodin 88'
R. Kosyanchuk 89'
N. Obolskiy 90'
N. Obolskiy 90'
match details
1 - 1 E. Nikulin 34'
45'
D. Tyumentsev 51'
M. Votinov 53'
M. Votinov 55'
A. Mikhailov 57'
59'
D. Prutsev 62'
67'
V. Oslonovskiy 76'
D. Molchanov 79'
E. Glukhov 87'
match details
1 - 1 E. Nikulin 34'
A. Likhachev 45'
R. Ezhov 51'
M. Votinov 53'
M. Votinov 55'
A. Mikhailov 57'
V. Sarveli 59'
D. Prutsev 62'
M. Kovalenko 67'
V. Oslonovskiy 76'
D. Molchanov 79'
E. Glukhov 87'
match details
1 - 1 E. Nikulin 34'
A. Likhachev 45'
R. Ezhov 51'
M. Votinov 53'
M. Votinov 55'
A. Mikhailov 57'
V. Sarveli 59'
D. Prutsev 62'
M. Kovalenko 67'
V. Oslonovskiy 76'
D. Molchanov 79'
E. Glukhov 87'
11 March 2019 Year
match details
A. Rudenko 22' 1 - 1
T. Rukas 26'
31'
P. Maslov 37'
38'
D. Poluboyarinov 46'
S. Nimely 50'
M. Glushenkov 51'
D. Proshlyakov 55'
S. Ivanov 59'
S. Nimely 67'
A. Elovskikh 68'
M. Levin 76'
D. Markitesov 78'
A. Mostovoy 83'
K. Makeev 85'
K. Folmer 88'
89'
D. Poluboyarinov 90'
match details
A. Rudenko 22' 1 - 1
T. Rukas 26'
A. Mostovoy 31'
P. Maslov 37'
D. Poluboyarinov 46'
S. Nimely 50'
M. Glushenkov 51'
D. Proshlyakov 55'
S. Ivanov 59'
S. Nimely 67'
A. Elovskikh 68'
M. Levin 76'
D. Markitesov 78'
A. Mostovoy 83'
K. Makeev 85'
K. Folmer 88'
L. Musaev 89'
D. Poluboyarinov 90'
match details
A. Rudenko 22' 1 - 1
T. Rukas 26'
A. Mostovoy 31'
P. Maslov 37'
D. Poluboyarinov 46'
S. Nimely 50'
M. Glushenkov 51'
D. Proshlyakov 55'
S. Ivanov 59'
S. Nimely 67'
A. Elovskikh 68'
M. Levin 76'
D. Markitesov 78'
A. Mostovoy 83'
K. Makeev 85'
K. Folmer 88'
L. Musaev 89'
D. Poluboyarinov 90'
10 March 2019 Year
match details
0 - 0 A. Sanaia 46'
M. Afanasjev 54'
D. Arshakyan 58'
O. Nikolaev 63'
M. Sultonov 71'
A. Popov 74'
75'
M. Kuzmin 81'
S. Tsveiba 82'
A. Lomakin 84'
match details
I. Gorbunov 22' 1 - 0
S. Verkashanskiy 29'
I. Gorbunov 31'
S. Sinyavskiy 46'
56'
S. Miroshnichenko 57'
E. Sukhanov 66'
A. Bakhtiyarov 67'
Y. Kazaev 69'
S. Verkashanskiy 74'
I. Yurganov 74'
75'
V. Romanenko 76'
R. Kosyanchuk 84'
85'
N. Obolskiy 87'
I. Miladinovic 90'
match details
0 - 0 A. Sanaia 46'
M. Afanasjev 54'
D. Arshakyan 58'
O. Nikolaev 63'
M. Sultonov 71'
A. Popov 74'
M. Kuzmin 81'
S. Tsveiba 82'
A. Lomakin 84'
match details
I. Gorbunov 22' 1 - 0
S. Verkashanskiy 29'
I. Gorbunov 31'
S. Sinyavskiy 46'
S. Miroshnichenko 57'
E. Sukhanov 66'
A. Bakhtiyarov 67'
Y. Kazaev 69'
I. Yurganov 74'
S. Verkashanskiy 74'
V. Romanenko 76'
R. Kosyanchuk 84'
D. Klopkov 85'
N. Obolskiy 87'
I. Miladinovic 90'
match details
0 - 0 A. Sanaia 46'
M. Afanasjev 54'
D. Arshakyan 58'
O. Nikolaev 63'
M. Sultonov 71'
A. Popov 74'
M. Kuzmin 81'
S. Tsveiba 82'
A. Lomakin 84'
match details
I. Gorbunov 22' 1 - 0
S. Verkashanskiy 29'
I. Gorbunov 31'
S. Sinyavskiy 46'
S. Miroshnichenko 57'
E. Sukhanov 66'
A. Bakhtiyarov 67'
Y. Kazaev 69'
I. Yurganov 74'
S. Verkashanskiy 74'
V. Romanenko 76'
R. Kosyanchuk 84'
D. Klopkov 85'
N. Obolskiy 87'
I. Miladinovic 90'
match details
0 - 2 A. Orlov 71'
D. Molchanov 81'
F. Dvoretskov 81'
D. Molchanov 82'
84'
R. Yusupov 85'
R. Yusupov 86'
A. Kanishchev 88'
E. Nikulin 89'
R. Navletov 90'
match details
1 - 1 M. Palienko 1'
M. Palienko 3'
M. Palienko 3'
4'
5'
D. Fomin 34'
D. Fomin 44'
45'
A. Khripkov 46'
D. Kayumov 51'
R. Khayrullov 56'
A. Abramov 61'
61'
Penalty Kick 61'
A. Abramov 62'
M. Grigorjev (pen.) 63'
A. Deljkin 64'
67'
R. Minaev 68'
D. Korobov 69'
V. Fedoriv 75'
K. Gotsuk 76'
V. Fedotov 79'
I. Kubyshkin 84'
D. Vorobyev 85'
A. Troshechkin 90'
match details
0 - 2 A. Orlov 71'
F. Dvoretskov 81'
D. Molchanov 82'
A. Orlov 84'
R. Yusupov 86'
E. Nikulin 87'
D. Tyumentsev 88'
R. Navletov 89'
E. Nikulin 89'
R. Navletov 90'
match details
1 - 1 M. Palienko 3'
D. Fomin 5'
D. Fomin 44'
A. Khripkov 46'
D. Kayumov 51'
R. Khayrullov 56'
A. Abramov 62'
M. Grigorjev (pen.) 63'
A. Deljkin 64'
A. Batyutin 67'
R. Minaev 68'
D. Korobov 69'
V. Fedoriv 75'
K. Gotsuk 76'
V. Fedotov 79'
I. Kubyshkin 84'
D. Vorobyev 85'
A. Troshechkin 90'
match details
0 - 2 A. Orlov 71'
F. Dvoretskov 81'
D. Molchanov 82'
A. Orlov 84'
R. Yusupov 86'
E. Nikulin 87'
R. Navletov 89'
match details
1 - 1 M. Palienko 3'
D. Fomin 5'
D. Fomin 44'
A. Khripkov 46'
D. Kayumov 51'
R. Khayrullov 56'
A. Abramov 62'
M. Grigorjev (pen.) 63'
A. Deljkin 64'
A. Batyutin 67'
R. Minaev 68'
D. Korobov 69'
V. Fedoriv 75'
K. Gotsuk 76'
V. Fedotov 79'
I. Kubyshkin 84'
D. Vorobyev 85'
A. Troshechkin 90'
match details
1 - 1 A. Gordyushenko 3'
F. Vasiev 22'
23'
25'
F. Vasiev 25'
F. Mitrovic 30'
42'
D. Klenkin 43'
I. Alshin 48'
49'
A. Shcherbak 51'
O. B. Muyiwa 68'
O. B. Muyiwa 68'
E. Glukhov 69'
O. B. Muyiwa 69'
O. Chernyshov 77'
E. Ragulkin 80'
M. Kovalenko 83'
O. Chernyshov 86'
match details
1 - 1 A. Gordyushenko 3'
F. Vasiev 22'
F. Vasiev 25'
F. Mitrovic 30'
D. Klenkin 43'
I. Alshin 48'
A. Shcherbak 51'
E. Glukhov 68'
O. B. Muyiwa 68'
K. Mamtov 69'
E. Glukhov 69'
O. Chernyshov 77'
E. Ragulkin 80'
M. Kovalenko 83'
M. Kovalenko 84'
O. Chernyshov 86'
match details
1 - 1 A. Gordyushenko 3'
F. Vasiev 22'
F. Vasiev 25'
F. Mitrovic 30'
D. Klenkin 43'
I. Alshin 48'
A. Shcherbak 51'
E. Glukhov 68'
K. Mamtov 68'
O. Chernyshov 77'
E. Ragulkin 80'
M. Kovalenko 84'
O. Chernyshov 86'
match details
11' 1 - 1
A. Ryazantsev 12'
12'
E. Cebotaru 13'
19'
A. Gladyshev 20'
K. Aliev 39'
40'
D. Tikhiy 52'
D. Aliseyko 58'
D. Aliseyko 59'
A. Orlov 61'
M. Petrusev 71'
K. Antipov 74'
V. Larents 77'
K. Bozhenov 81'
V. Galysh 90'
M. Petrusev 90'
90'
match details
V. Tskhovrebov 26' 1 - 0
I. Geloyan 31'
I. Geloyan 32'
M. Plopa 40'
A. Dudiev 46'
75'
A. Shavaev 76'
V. Aleynikov 76'
V. Aleynikov 81'
82'
O. Kozhemyakin 83'
I. Kuzmichev 84'
O. Kozhemyakin 84'
I. Kuzmichev 85'
D. Zakharov 88'
D. Zakharov 89'
M. Tishkin 90'
O. Kozhemyakin 90'
F. Pervushin 90'
match details
R. Netfullin 12' 1 - 1
E. Cebotaru 13'
R. Belyaev 19'
A. Gladyshev 20'
K. Aliev 39'
D. Tikhiy 52'
D. Aliseyko 59'
A. Orlov 61'
M. Petrusev 71'
K. Antipov 74'
V. Larents 77'
K. Bozhenov 81'
M. Petrusev 90'
V. Galysh 90'
M. Petrusev 90'
match details
V. Tskhovrebov 26' 1 - 0
I. Geloyan 31'
M. Plopa 40'
A. Dudiev 46'
A. Shavaev 75'
V. Aleynikov 76'
V. Aleynikov 81'
O. Kozhemyakin 83'
I. Kuzmichev 84'
D. Zakharov 89'
M. Tishkin 90'
D. Yashin 90'
F. Pervushin 90'